બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેકટ માટે રૂા.1500 કરોડની ફાળવણી

03 March 2021 05:21 PM
Gujarat budget
  • બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેકટ માટે રૂા.1500 કરોડની ફાળવણી

જમીન સંપાદન વળતર પેટે ચુકવાશે

રાજકોટ: અમદાવાદથી મુંબઈ સુધીનો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેકટ દેશમાં આ પ્રકારનો પ્રથમ હાઈસ્પીડ રેલ કોરીડોર પ્રોજેકટ છે જેની કામગીરી ગુજરાતમા ચાલુ છે અને જાપાન સરકારના સહયોગથી બની રહેલા આ પ્રોજેકટ માટે રાજયના બજેટમાં રૂા.1500 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ રકમ બુલેટટ્રેન પ્રોજેકટ માટે રાજય સરકાર દ્વારા જે જમીન સંપાદન કરવામાં આવી રહી છે તેના વળતર પેટે ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે. સમગ્ર બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેકટ કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક ચાલે છે.


Related News

Loading...
Advertisement