જીએસટીની મહત્વની ઇન્સ્પેકટરમાંથી ઓફિસરની બઢતીની પરીક્ષામાં 698 પૈકી 493 ઉમેદવારો પાસ

26 February 2021 05:21 PM
Rajkot
  • જીએસટીની મહત્વની ઇન્સ્પેકટરમાંથી ઓફિસરની બઢતીની પરીક્ષામાં 698 પૈકી 493 ઉમેદવારો પાસ

રાજકોટ વિભાગમાંથી પણ 90 પૈકી 80 ઉમેદવારો ઓફિસર બન્યા

રાજકોટ તા.26
તાજેતરમાં સ્ટેટ જીએસટી વિભાગ દ્વારા ઇન્સ્પેકટરમાંથી સીટીઓ (જીએસટી) ઓફિસરની બઢતી માટે ખાતાકીય પરીક્ષાઓ લેવામાં આવેલ હતી. જેમાં રાજકોટ સહિત રાજયભરનાં જુદા-જુદા જીએસટી વિભાગોનાં ઇન્સ્પેકટરો બેઠા હતા. આ પરીક્ષાનું પરિણામ ગઇકાલે જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

આ અંગેની પ્રાપ્ત થતી વધુ વિગતો મુજબ જીએસટીમાં ઇન્સ્પેકટરમાંથી ઓફિસર બનવા માટેની તાજેતરમાં લેવાયેલી ખાતાકીય પરીક્ષામાં રાજકોટ સહિત રાજયભરમાંથી જીએસટીનાં 698 ઇન્સ્પેકટરો ઓફિસરની બઢતી માટે બેઠા હતા. આ પરીક્ષાનું ગઇકાલે પરિણામ જાહેર થયુ છે. જેમાં 698 પૈકી 493 ઉમેદવારો પાસ થયા છે અને 205 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે.

જીએસટીમાં બઢતી માટે અતિ મહતવની ગણાતી આ પરીક્ષામાં રાજકોટ જીએસટી વિભાગ-10 અને 11માંથી 90 ઇન્સ્પેકટરો બેઠા હતા. જેમાંથી 80 ઉમેદવારો પાસ થયા છે અને 10 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. ઇન્સપેકટરમાંથી ઓફિસરની પરીક્ષામાં પાસ થયેલા આ તમામ ઉમેદવારોનો આગામી એપ્રિલ માસ દરમ્યાન ઓફિસર તરીબે બઢતીનાં ઓર્ડરો આપી દેવાશે અને રાજયનાં જુદા-જુદા વિભાગોમાં નિમણુંક કરી દેવામાં આવશે તેવુ જીએસટીનાં અધિકારી સૂત્રોમાંથી જાણવા મળી રહ્યું છે.


Related News

Loading...
Advertisement