વડોદરામાં વોર્ડ નં. 16માં ભાજપ-કોંગ્રેસને બે-બે બેઠકો મળી

23 February 2021 12:31 PM
Vadodara ELECTIONS 2021
  • વડોદરામાં વોર્ડ નં. 16માં ભાજપ-કોંગ્રેસને બે-બે બેઠકો મળી

સ્ટેન્ડીંગ ચેરમેન સતીષ પટેલ હાર્યા

વડોદરા તા. 23
મહાનગર પાલિકાના ચૂંટણીના પરિણામો હાલ જાહેર થઈ રહ્યા છે. આ લખાય છે ત્યારે વડોદરામાં વોર્ડનં. 16માં ભાજપ અને કોંગ્રેસને બે-બે બેઠક મળે છે. જયારે વોર્ડનં. 1 માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતી છે. વડોદરામાં રસેન્ડીંગ ચેરમેન સતીષ પટેલ હાયદ છે. જયારે વોર્ડ નં. 7 માં ભાજપની પેનલમાં વિજય થયો છે. આ લખાય છે ત્યારે વોર્ડ નં. 13 માં કોંગ્રેસના બાળુ સુર્વેની જીત થયાના અહેવાલો છે.


Related News

Loading...
Advertisement