બોટાદ તાલુકાની સમસ્યાઓનો ઉકેલ કયારે ?

22 January 2021 01:29 PM
Botad
  • બોટાદ તાલુકાની સમસ્યાઓનો ઉકેલ કયારે ?

બોટાદ તા. રર : ભાવનગર બોટાદ સુરેન્દ્રનગર લોકલ ટ્રેઇન લાંબા સમયથી બંધ છે. આ ત્રણેય જીલ્લાની આમ જનતાને પારવાર તકલીફ તથા બેવડા ખર્ચાઓનો ભોગ બવુ પડે છે. સામાન્ય જનતાના કલ્યાણ માટે આ ગાડી તાકીદે ચાલુ કરવી જોઇએ. જવાબદારો આ અંગે ઘટતુ કરે અન્યથા ના છુટેક આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે. જુની મેઇન શાક માર્કેટની બગલમાં આવેલી મુતરડી ખંઢેર જેવી થઇ ગઇ છે. બોટાદ શહેરનો આ કોર્મશીયલ વીસ્તાર હોવાથી ખુબજ અગવડતા પડે છે. તાકીદે યોગ્ય કરવા રજુઆત કરાઇ છે.


રમત ગમતનું મેદાન તથા જીમ બોટાદ નગરપાલીકા કરે તેમજ મોટા ટાઉન હોલનું કામકાજ તાકીદે હાથ ધરવા જણાવાયુ છે. બોટાદ નગર પાલીકા ફીલ્ટર પ્લાન્ટ શરુ કરે જેથી દુષીત પાણીથી રોગચાળા ઉપર કાબુ મેળવી શકાય. સાળંગપુર રોડ ઉપર બ્રિજ તથા રસ્તાનું કામકાજ લાંબા સમયથી ચાલી રહયુ છે. સરકારી કચેરીઓ બસ રરોડ ઉપર હોય ત્યા જવા માટે ખુબજ અગવડ પડે છે.


પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લી. (પીજીવીસીએલ) દર બે માસે બીલ આપવાથી ગ્રાહકોને સરચાર્જનો માર સહન કરવો પડે છે. દર માસે વીજબીલ આપવાની પ્રથા તાકીદે દાખલ કરવી જોઇએ. બોટાદ જીલ્લા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ વતી સલાહકાર સી.એમ. ગીલાણી તથા કાર્યાલય મંત્રી પ્રોગ્રામ ઓફીસર ચંદુભાઇ આર. મીલીયાની યાદીમાં જણાવાયુ છે.


Loading...
Advertisement