ઈન્ટરનેટ સ્પીડમાં ભારતનો રેન્ક ઘટયો, કતર સૌથી આગળ

22 January 2021 11:52 AM
Technology
  • ઈન્ટરનેટ સ્પીડમાં ભારતનો રેન્ક ઘટયો, કતર સૌથી આગળ

બ્રોડબેન્ડમાં ભારત 65માં ક્રમે

નવી દિલ્હી: મોબાઈલ અને બ્રોડબેન્ડ ઈન્ટરનેટ સ્પીડમાં ભારતની રેન્કીંગ ઘટી હતી. ઉકલાની ડિસેમ્બર 2020 ગ્લોબલ ઈન્ટરનેટ સ્પીડટેસ્ટ ઈન્ડેકસમાં ભારતને મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સ્પીડમાં 129મો ક્રમ મળ્યો છે. જયારે બ્રોડબેન્ડ સ્પીડના મામલામાં ભારત 65માં નંબરે પહોંચ્યું છે. નવા ઈન્ડેકસમાં કતરે લાંબી છલાંગ મારી છે.


Related News

Loading...
Advertisement