બોટાદની શાળામાં છાત્રોનું સ્વાગત

13 January 2021 09:46 AM
Botad
  • બોટાદની શાળામાં છાત્રોનું સ્વાગત

બોટાદની એમ .ડી.શાહ વિધાલય માં ધો. 10 અને 12 ના વર્ગો કોવિડ 19 ના નિયમોને આધીન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે,સહુ પ્રથમ જે વાલીઓએ સંમતિપત્રક ભરીને આપેલ છે તેવા જ વિધાર્થીઓને શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે તેમજ જે વિધાર્થીઓ શાળામાં નથી આવી શક્યા તેઓ માટે ઓનલાઈન વર્ગો પણ શરૂ રાખવામાં આવ્યા છે.


Loading...
Advertisement