ઇજનેર-આસી. મેનેજર સહિતની નવ જગ્યા માટે કાલે લેખિત-પરીક્ષા : 3920 ઉમેદવાર

28 November 2020 05:34 PM
Rajkot
  • ઇજનેર-આસી. મેનેજર સહિતની નવ જગ્યા માટે કાલે લેખિત-પરીક્ષા : 3920 ઉમેદવાર

રાજકોટ, તા. ર8
રાજકોટ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા ના.ઇજનેર, આસી. મેનેજર સહિતની ચાર કેડરની નવ જગ્યા પર ભરતી માટે આવતીકાલ તા.29ના રવિવારે લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કરાયં છે.જેમાં પાંચ સ્થળે કુલ 39ર0 ઉમેદવારો પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થશે જેની વિગત આ મુજબ છે.


Related News

Loading...
Advertisement