ગચ્છાધિપતિ આ. શ્રી કલાપ્રભસૂરીજી મહારાજ : અતીતના સંભારણા

21 November 2020 05:25 PM
kutch Dharmik
  • ગચ્છાધિપતિ આ. શ્રી કલાપ્રભસૂરીજી મહારાજ : અતીતના સંભારણા

કચ્છ વાગડ સમુદાયના ગચ્છાધિપતિ આ. શ્રી કલાપ્રભસૂરીજી મહારાજા ગઇકાલે કાળધર્મ પામ્યા. ઉપરોકત તસ્વીર અતીતના સંભારણા સમાન છે. ડાબેથી સાફો પહેરેલા (હાલ મુનિચંદ્રસૂરી) બાજુમાં કલાપૂર્ણસૂરીજી મહારાજ, એમની બાજુમાં ગચ્છાધિપતિ આ. શ્રી કલાપ્રભસૂરીજી મ., બાજુમાં તત્કાલીન પ્રીતિવિજય મહારાજ તથા નીચે પાટ ઉપર બેઠેલા તત્કાલીન આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રસૂરીજી મહારાજ જોવા મળે છે.


Related News

Loading...
Advertisement