‘અભ્યાસ ઓછો છતાં મૌલિક દ્દષ્ટિ અદભૂત હતી’ - શંકરસિંહ વાઘેલા

29 October 2020 07:16 PM
Keshubhai Patel
  • ‘અભ્યાસ ઓછો છતાં મૌલિક દ્દષ્ટિ અદભૂત હતી’ - શંકરસિંહ વાઘેલા

‘કેશુબાપાનો અભ્યાસ ઓછો હતો પરંતુ તેમનો અનુભવ અને મૌલિક દ્રષ્ટિ અદભૂત હતી તેમની નીચે તૈયાર થયેલા કાર્યકતાઓ આજે ઘણાં આગળ આવી ગયા છે.’


Related News

Loading...
Advertisement