કાલાવડ રોડ પર વપરાયેલ ગ્લોઝ,માસ્ક સહિતની વસ્તુ ફેંકવામાં આવી જાહેર રસ્તા પર

25 September 2020 07:47 PM
Video

કાલાવડ રોડ પર આવેલ સૂર્યોદય સોસાયટી પાસેના વિસ્તારમાં મેડિકલ વેસ્ટ જાહેર રસ્તા પર ફેક્તા સોસાયટીના લોકોમાં રોષ ભભૂકયો


Related News

Loading...
Advertisement