મુંબઈના બોરીવલી સ્ટેશન પર ટ્રેનમાં અંદર જવા માટેની ભીડ જુઓ

24 September 2020 07:22 PM
Video

મુંબઈના બોરીવલી સ્ટેશન પર ટ્રેનમાં અંદર જવા માટેની ભીડ જુઓ .. સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ ની એસી - તેસી ...
ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર કોરોના નું હોટસ્પોટ છે ત્યારે આવા દૃશ્યો ચિંતા સર્જે છે ..


Related News

Loading...
Advertisement