રાજકોટમાં મોડી સાંજે વધુ ૧૩ કેસ સાથે આજના દિવસે કુલ ૨૦ કેસ

14 July 2020 07:10 PM
Rajkot
  • રાજકોટમાં મોડી સાંજે વધુ ૧૩ કેસ સાથે આજના દિવસે કુલ ૨૦ કેસ

તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦
આજ રોજ રાજકોટ શહેરમાં તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગ્યા થી સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં કુલ ૧૩(તેર) કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયેલ છે, જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૧) ધ્રુવી કુનાલ સંઘવી (૨૮/સ્ત્રી)
સરનામું : ૧૦૩-રામકૃષ્ણ એપાર્ટમેન્ટ, જલારામ-૧, યુનિવર્સીટી રોડ, રાજકોટ

(૨) પ્રદીપ કે. છૈયા (૧૯/પુરૂષ)
(૩) દિલીપ વી. છૈયા (૨૧/પુરૂષ)
સરનામું : ગોવિંદનગર મેઈન રોડ, ગણેશ કિરાણા ભંડાર, રાજકોટ

(૪) હરેન્દ્રકુમાર અજીતભાઈ વાઢેર (૨૯/પુરૂષ)
સરનામું : મોમાઈ કૃપા, ચંપકનગર શેરી નં. ૩, સંત કબીર રોડ, રાજકોટ

(૫) સંજય વેકરીયા (૩૭/પુરૂષ)
સરનામું : ૩૦૨-દ્વારકેશ એપાર્ટમેન્ટ, ૨-ગોવિંદરત્ન, આસ્થા રેસીડેન્સી, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ

(૬) પ્રવિણાબેન જે. ચાવડા (૩૨/સ્ત્રી)
સરનામું : બ્લોક નં. ૮૩, તિલક, નારાયણનગર, ગાયત્રીનગર મેઈન રોડ, રાજકોટ

(૭) કૌશિકભાઈ ગાંધી (૪૮/પુરૂષ)
સરનામું : ગાંધી ગૃહ, ૧૦-ગોપાલનગર બંધ શેરી, શ્રી નારાયણ બિલ્ડીંગ સામે, ગાયત્રીનગર મેઈન રોડ, રાજકોટ

(૮) વિનીત ભાગીયા (૧૮/પુરૂષ)
સરનામું : શ્રી બહુચરાજી કૃપા, શ્રી રામપાર્ક સોસાયટી શેરી નં. ૨, કુવાડવા રોડ, રાજકોટ

(૯) હિરલબેન ધમસાણીયા (૩૯/સ્ત્રી)
સરનામું : સહારા ટાવર, બ્લોક નં. ૫૦૧, જલારામ-૨, યુનિવર્સીટી રોડ, રાજકોટ

(૧૦) ધીમન મકવાણા (૨૪/પુરૂષ)
સરનામું : કાવ્યા નિવાસ, ગાયત્રીનગર શેરી નં. ૧૦, રાજકોટ

(૧૧) કાજલબેન અરવિંદભાઈ ખુંટ (૩૧/સ્ત્રી)
સરનામું : ૫-શક્તિ સોસાયટી, દુધસાગર રોડ, રાજકોટ

(૧૨) જયવંત રસિક (૬૧/પુરૂષ)
સરનામું : કેવડાવાડી શેરી નં. ૧૫, રાજકોટ

(૧૩) સંજય પરીયાર (૨૫/પુરૂષ)
સરનામું : આજી GIDC પ્લોટ, બેડીપરા, રાજકોટ

રાજકોટ શહેરના કુલ કેસની વિગત
કુલ કેસ : ૪૩૭
સારવાર હેઠળ : ૨૦૭


Related News

Loading...
Advertisement