રાજકોટમાં આજે વધુ ૧૮ કોરોના કેસ : કુલ કેસ ૩૩૮

10 July 2020 05:43 PM
Rajkot Saurashtra
  • રાજકોટમાં આજે વધુ ૧૮ કોરોના કેસ : કુલ કેસ ૩૩૮

રાજકોટ : તા. ૯/૭/૨૦૨૦ ના સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યાથી આજે તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૦ ના સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં રાજકોટ શહેરમાં કુલ ૧૮(અઢાર) કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયેલ છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે

(૧) ડોડીયા રાજેશ્રી કિશોરભાઈ (૨૮/સ્ત્રી)
(૨) ડોડીયા દર્શન કીશોર્ભી (૨૩/પુરૂષ)
સરનામું : બ્લોક નં. ૨૨, શિવધામ સોસાયટી, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ
(૩) રહીમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ચૈહાણ (૭૮/પુરૂષ)
સરનામું: અંકુર સોસાયટી, ભવાની ચોક
(૪) મનીષભાઈ કિશોરભાઈ રાઠોડ (૪૩/પુરૂષ)
(૫) સ્મિતાબેન મનીષભાઈ રાઠોડ (૪૫/સ્ત્રી)
સરનામું : સાધુ વવાણી કુંજ રોડ, સ્ટાર રેસીડેન્સી, રેલનગર, રાજકોટ
(૬) રમીલાબેન દીપકભાઈ (૪૨/સ્ત્રી)
સરનામું : કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ
(૭) રવજીભાઈ બીજલ ચૌહાણ (૩૭/પુરૂષ)
સરનામું : માધવ વાટીકા મેઈન રોડ, આજીડેમ ચોકડી, રાજકોટ
(૮) ડો. અંકુર રમેશ પારેખ (૩૩/પુરૂષ)
સરનામું : મવડી બાયપાસ રોડ, રાજકોટ
(૯) શારદા ગીરધર કણઝારીયા (૬૫/પુરૂષ)
સરનામું : ગોવિદનગર, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ
(૧૦) નિશીથા નિતીન આડેસરા (૧૨/સ્ત્રી)
સરનામું : લક્ષ્મીવાડી શેરી નં. ૭, સગુણા કોટેજ પાસે, ધર્મભક્તિ, રાજકોટ
(૧૧) અંકુરભાઈ ભટ્ટ (૩૮/પુરૂષ)
સરનામું : અમી-૧, નંદનવન પાર્ક, ગોલ્ડન સુપર માર્કેટ પાછળ, રકોત
(૧૨) પ્રશાંતભાઈ હરેશભાઈ રત્નોતર (૩૨/પુરૂષ)
સરનામું : સોરઠીયા પ્લોટ-૭, રામનાથપરા, રાજકોટ
(૧૩) ચિરાગ દિલીપભાઈ મહેતા (૩૯/પુરૂષ)
સરનામું : દિલ મોહન, ૪-જીવનનગર, બ્રહ્મ સમાજ સોસાયટી, અનીલ સ્કુલ પાસે, રાજકોટ
(૧૪) રાધા કનું મારૂ (૫૨/પુરૂષ)
સરનામું : ૪-રામનગર સોસાયટી, થોરાળા માર્ગ, રાજકોટ
(૧૫) પ્રીયેશ દામોદર સપોવાડીયા (૩૮/પુરૂષ)
સરનામું : ગુંજન ટાઉનશીપ બ્લોક, મવડી રોડ, રાજકોટ
(૧૬) પ્રફુલ ભગવાનજીભાઈ પરમાર (૨૧/પુરૂષ)
સરનામું : ગૌતમ નગર, ભારમલ સ્કુલ પાસે, રાજકોટ
(૧૭) મોહન મહીદલ રાવિયા (૬૦/પુરૂષ)
સરનામું : રેલનગર, રાજકોટ
(૧૮) મુકુંદભાઈ ભગવાનજીભાઈ (૬૫/પુરૂષ)
સરનામું : વર્ધમાન નગર, રાજકોટ

રાજકોટ શહેરના કુલ કેસની વિગત
કુલ કેસ : ૩૩૮
સારવાર હેઠળ : ૧૬૧


Related News

Loading...
Advertisement