સંત કબીર રોડ પર એક જ પરિવારના ૬ સભ્યો સહિત રાજકોટમાં વધુ ૧૩ કોરોના પોઝિટિવ : કેસ : કુલ ૨૪૫

06 July 2020 06:11 PM
Rajkot Saurashtra
  • સંત કબીર રોડ પર એક જ પરિવારના ૬ સભ્યો સહિત રાજકોટમાં વધુ ૧૩ કોરોના પોઝિટિવ : કેસ : કુલ ૨૪૫

રાજકોટ : તા. ૬/૭/૨૦૨૦
આજ રોજ રાજકોટ શહેરમાં નોંધાયેલ ૧૩ (તેર) કોરોના પોઝીટીવ કેસની વિગત

(૧) શબ્બીરભાઈ વાલીભાઈ (૩૫/પુરૂષ)
સરનામું : ગણેશ નગર, મોરબી રોડ, રાજકોટ.

(૨) રીશ્વા જીતુભાઈ જાગાણી (૩/સ્ત્રી)
(૩) બંસી જીતુભાઈ જાગાણી (૧૧/સ્ત્રી)
(૪) વિવેક જીતુભાઈ જાગાણી (૯/પુરૂષ)
(૫) નીતાબેન દામજીભાઈ જાગાણી (૪૩/સ્ત્રી)
(૬) દક્ષાબેન જીતુભાઈ જાગાણી (૩૫/સ્ત્રી)
(૭) વસંતબેન દિલીપભાઈ જાગાણી (૪૫/સ્ત્રી)
સરનામું : શક્તિ સોસાયટી, વિમા હોસ્પિટલ પાછળ, સંત કબીર રોડ, રાજકોટ.

(૮) વાસુભાઇ લક્ષ્મણભાઈ રોચવાણી (૫૬/પુરૂષ)
સરનામું : બ્લોક નં.૩૧, શ્રેયાંશ એપાર્ટમેન્ટ, અંબિકા ટાઉનશીપ, જીવરાજાની પાર્ક, રાજકોટ.

(૯) રાકેશભાઈ ચીમનભાઈ મદ્રાણી (૩૮/પુરૂષ)
સરનામું : સહકાર સોસાયટી શેરી નં. ૩, રાજકોટ.

(૧૦) ધીરુભાઈ હરિભાઈ ચાનાદમાં (૬૫/પુરૂષ)
સરનામું : મારવેલ હોસ્પિટલ સામે, માધવ ગેઈટ, ૧૫૦ ફૂટ રીંગ, રાજકોટ.

(૧૧) મીનાબેન ધીરજલાલ રોજાસરા (૫૦/સ્ત્રી)
(૧૨) ધીરજલાલ રાઘવજીભાઈ રોજાસરા (૫૫/પુરૂષ)
સરનામું : વાણીયાવાડી શેરી નં.૯, જલારામ ચોક, ભક્તિનગર, રાજકોટ.

(૧૩) મેહુલ ગીરીશકુમાર મડીયા (૩૧/પુરૂષ)
સરનામું : બ્લોક નં. ૨૭, આનંદ નગર, રાજકોટ.

રાજકોટ શહેરના કુલ કેસની વિગત
કુલ કેસ : ૨૪૫
સારવાર હેઠળ : ૮૫
ડિસ્ચાર્જ : ૧૫૦
મૃત્યુ : ૧૦


Related News

Loading...
Advertisement