ખાનગી બસોને નોનયુઝ માટે રજૂ કરવાની તા.9 અને એડવાન્સ વેરો ભરવાની મુદત તા.25 જૂન સુધી લંબાવાઇ

02 June 2020 05:24 PM
Ahmedabad Gujarat
  • ખાનગી બસોને નોનયુઝ માટે રજૂ કરવાની તા.9 અને એડવાન્સ વેરો ભરવાની મુદત તા.25 જૂન સુધી લંબાવાઇ

કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોનાં ઓપરેટરોને ઘ્યાને રાખી સરકારે લીધેલો નિર્ણય

ગાંધીનગર તા.2
કોવીડ-2019ની પરિસ્થિતિમાં કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોને જુન 2020 સુધી નોન યુઝ માટે રજુ કરવાની મુદ્દત તા.9/6/સુધી અને નોનયુઝ પેટેનો એડવાન્સ વેરો ભરવાની મુદ્દત તા.25/6 સરકારે લંબાવી છે.
આ અંગે વાહન વ્યવહાર મંત્રી આર.સી.ફળદુએ જણાવ્યુ છે કે કોવિદ 19 સંક્રમણની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોને જુન 2020 સુધી નોન યુઝ માટે રજુ કરવાની મુદ્દત તા.9/6સુધી અને નોનયુઝ પેટેનો એડવાન્સ વેરો ભરવાની મુદ્દત તા.25/06/2020 સુધી લંબાવવાનો રાજય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.
મંત્રી ફળદુ એ ઉમેર્યુ કે,કોવીડ 19 સંક્રમણની પરિસ્થિતિ અને તેના કારણે કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોના ઓપરેટરોને થયેલ નુકશાનને ધ્યાનમાં રાખી સરકારે સામાં પગલે 25/3/2020 ના ઠરાવથી કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોને નોન યુઝમાં મુકવાની સરળ પધ્ધતિ નક્કી કરી હતી. આ પધ્ધતિ મુજબ પેસેન્જર બસ ઓપરેટરોને એડવાન્સ ટેક્ષ ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.આ એડવાન્સ ટેક્ષ ભરવાની મુક્તિ 31/5 સુધી અમલમાં હતી. તેમણે ઉમેર્યુ કે, લોકડાઉનના કારણે કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોને વ્યવસાય થયેલ નથી, આથી કોન્ટ્રાકટ કેરેજ બસોનાં વેરા ભરવા તથા ટેક્ષ ભરવાની તારીખ લંબાવવા બાબતની રજૂઆત બસ ઓપરેટરો દ્વારા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને વાહન વ્યવહાર મંત્રી શ્રી સમક્ષ કરવામાં આવી હતી. તેને ધ્યાને લઈને મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નિતીનભાઇ પટેલના માર્ગદશન હેઠળ આ મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે.


Related News

Loading...
Advertisement