રાજકોટમાં લોકડાઉનનો ભંગ : યુવાનોએ રસ્તા વચ્ચે કાર ઉભી રાખી રાસ રમ્યા, વિડિઓ ટિકટોકમાં વાયરલ કર્યો

08 April 2020 06:34 PM
Rajkot Video

રાજકોટમાં લોકડાઉનનો ભંગ : યુવાનોએ રસ્તા વચ્ચે કાર ઉભી રાખી રાસ રમ્યા, વિડિઓ ટિકટોકમાં વાયરલ કર્યો


Loading...
Advertisement