ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં માસ્ક વિતરણ કામગીરી શરૂ

30 March 2020 06:23 PM
Rajkot Video

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં માસ્ક વિતરણ કામગીરી શરૂ


Loading...
Advertisement