રાજકોટ જીલ્લા કલેકટરે જણાવ્યું, રાજકોટમાં બનશે કોરોના ટેસ્ટીંગ ફેસીલીટીની લેબ...જુઓ વિડિઓ

30 March 2020 06:22 PM
Rajkot Video

રાજકોટ જીલ્લા કલેકટરે જણાવ્યું, રાજકોટમાં બનશે કોરોના ટેસ્ટીંગ ફેસીલીટીની લેબ...જુઓ વિડિઓ


Loading...
Advertisement