કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા રાજકોટના અગ્રણી બિલ્ડર મુકેશભાઈ શેઠનું મહત્વનું યોગદાન

25 March 2020 07:00 PM
Rajkot Video

નોવેલ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ ફંડમાં રૂ.૫૧ લાખનો ફાળો લખાવતા રાજકોટના અગ્રણી બિલ્ડર મુકેશભાઈ શેઠ


Loading...
Advertisement