રાજકોટમાં કોરોનાના વધુ બે પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા, તપાસ માટે આરોગ્યની ટીમો ઉતરી

25 March 2020 06:54 PM
Rajkot Video

રાજકોટમાં કોરોનાના વધુ બે પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા, તપાસ માટે આરોગ્યની ટીમો ઉતરી


Loading...
Advertisement