ધૂળેટીના દિવસે નર્મદા કેનાલમાં ડૂબેલ યુવકનો મૃતદેહ ભીમપુરા કેનાલ પાસેથી મળી આવ્યો

13 March 2020 07:20 PM
vadodara Gujarat Video

ધૂળેટીના દિવસે નર્મદા કેનાલમાં ડૂબેલ યુવકનો મૃતદેહ ભીમપુરા કેનાલ પાસેથી મળી આવ્યો


Loading...
Advertisement