ટેકનોલોજીની મદદથી ચાર વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામેલી પુત્રીને મળતી ‘માં’

14 February 2020 12:48 PM
Off-beat Technology
  • ટેકનોલોજીની મદદથી ચાર વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામેલી પુત્રીને મળતી ‘માં’
  • ટેકનોલોજીની મદદથી ચાર વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામેલી પુત્રીને મળતી ‘માં’

ટેકનોલોજી એટલી બધી આગળ વધી ગઇ છે કેિ તમે એની મદદથી તમારા મૃત સંબંધીને પણ તમારી સમક્ષ તાદ્રશ કરી શકો છો. કોરિયાની એક મહિલાએ ટેકનોલોજીની મદદથી ચાર વર્ષ પહેલાં બ્લડ કેન્સરથી મૃત્યુ પામેલી તેની પુત્રી સાથે મુલાકાત કરી, તેની સાથે વાતો કરી, તેને સ્પર્શ સુધ્ધા કર્યો અને વર્ષગાંઠની કેન્ડલ બુઝાવીને કેક પણ કાપી.

આ આખો કાર્યક્રમ ટેલિવીઝનની ડોક્યુમેન્ટરી માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેને સાઉથ કોરીયાના દર્શકોએ જોયો હતો. આ કાર્યક્રમ માટે પ્રોડકશન ટીમે મૃત છોકરીનાં વીડિયો અને ફોટોની મદદથી આઠ મહિનાની જહેમત પછી તેની થ્રીડી ઇમેજ તૈયાર કરી હતી. આ ડોક્યુમેન્ટરીને પગલે મૃત્યુ પામેલા પ્રિયજનોને મળવા અને વાતચીત કરવાથી પડનારી અસરો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

કેટલાકનું માનવું છે કે આવી મુલાકાત સંતોષ આપે છે. ઘણીવાર મરનાર વ્યક્તિને સરખી રીતે વિદાય ન આપી શકાઈ હોય તો આ પ્રકારની મુલાકાતથી આ દુ:ખ મિટાવી શકાય છે.


Loading...
Advertisement