યુવાનને અડફેટે લેતા 20 ફૂટ સુધી ધસડાતા મોત, હેલ્મેટના ફૂરચે ફુરચા ઉડી ગયા

13 February 2020 07:27 PM
vadodara Video

યુવાનને અડફેટે લેતા 20 ફૂટ સુધી ધસડાતા મોત, હેલ્મેટના ફૂરચે ફુરચા ઉડી ગયા


Loading...
Advertisement