શોર્ટ સર્કિટ થતા મિનિબસમાં આગ લાગી, 6 પેસેન્જરો સહિત ડ્રાઇવરનો બચાવ

27 January 2020 06:30 PM
Amreli Video

શોર્ટ સર્કિટ થતા મિનિબસમાં આગ લાગી, 6 પેસેન્જરો સહિત ડ્રાઇવરનો બચાવ


Loading...
Advertisement