રાજકોટ પોલીસની દાદાગીરીનો વીડિયો વાયરલ, પોલીસે સ્થાનિકને ગાળો આપી ધમકાવ્યો

27 January 2020 06:25 PM
Rajkot Video

રાજકોટ પોલીસની દાદાગીરીનો વીડિયો વાયરલ, પોલીસે સ્થાનિકને ગાળો આપી ધમકાવ્યો


Loading...
Advertisement