71મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિતે મોદીએ નેશનલ વોર મેમોરિયલ પર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી

27 January 2020 06:20 PM
India Video

71મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિતે મોદીએ નેશનલ વોર મેમોરિયલ પર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી


Loading...
Advertisement