પગથી બટેકાં છૂંદવાનો વીડિયો વાયરલ, આરોગ્ય વિભાગે સોલા સિવિલ કેન્ટીનને સીલ માર્યું

23 January 2020 07:05 PM
Ahmedabad Gujarat Video

પગથી બટેકાં છૂંદવાનો વીડિયો વાયરલ, આરોગ્ય વિભાગે સોલા સિવિલ કેન્ટીનને સીલ માર્યું


Loading...
Advertisement