જીતુ વાઘાણી ઈન્જર્ડ! સાવલી નહી જાય- પગમાં ‘મોચ’ હોવાનો રિપોર્ટ

23 January 2020 06:28 PM
Rajkot Gujarat Politics
  • જીતુ વાઘાણી ઈન્જર્ડ! સાવલી નહી જાય- પગમાં ‘મોચ’ હોવાનો રિપોર્ટ

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ વાઘાણીએ સાવલીનો કાર્યક્રમ રદ કર્યો છે તેઓ પગમાં મોચ હોવાનું જાહેર થયું છે.


Loading...
Advertisement