પટપરગંજના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આગ, એકનું મોત; 30થી વધારે ફાયર ફાઈટર્સ ઘટના સ્થળે

09 January 2020 07:22 PM
Video World

પટપરગંજના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આગ, એકનું મોત; 30થી વધારે ફાયર ફાઈટર્સ ઘટના સ્થળે


Loading...
Advertisement