વીજળીથી ચાલતા વિશ્વના સૌપ્રથમ એરક્રાફ્ટે ઉડાન ભરી, 62 વર્ષ જૂનું સી-પ્લેન કન્વર્ટ કરીને બનાવાયું

14 December 2019 07:26 PM
Technology Video World

વીજળીથી ચાલતા વિશ્વના સૌપ્રથમ એરક્રાફ્ટે ઉડાન ભરી, 62 વર્ષ જૂનું સી-પ્લેન કન્વર્ટ કરીને બનાવાયું


Loading...
Advertisement