અભિનેતા રાજકપુર ની જન્મ જયંતિ નીમીતે અનોખી રંગોળી બનાવવામાં આવી

14 December 2019 07:25 PM
Rajkot Video

રાજકોટ ના અનોખી રંગોળી બનાવવામાં આવી. પ્રખ્યાત અભિનેતા રાજકપુર ની જન્મ જયંતિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી છેલ્લા 10 વર્ષ થી રંગોળી બનાવવામાં આવે છે


Loading...
Advertisement