પાંજરાપોળ નજીક એક્ટિવાને અડફેટે લઈ મહિલાને કચડનાર ડમ્પર બીજા વાહનની પરમિટ પર ફરતું હતું

14 December 2019 07:24 PM
Ahmedabad Gujarat Video

પાંજરાપોળ નજીક એક્ટિવાને અડફેટે લઈ મહિલાને કચડનાર ડમ્પર બીજા વાહનની પરમિટ પર ફરતું હતું


Loading...
Advertisement