પ્રણવ મુખર્જીએ કહ્યું- GDP ગ્રોથમાં ધીમી વૃદ્ધિ ચિંતાનો વિષય નથી

12 December 2019 08:06 PM
India Video

પ્રણવ મુખર્જીએ કહ્યું- GDP ગ્રોથમાં ધીમી વૃદ્ધિ ચિંતાનો વિષય નથી


Loading...
Advertisement