બિન સચિવાલય પરીક્ષા વિવાદ, ગાંધીનગરમાં ઉપવાસ ઉતરેલા સુરતના યુવાનની તબિયત લથડી

10 December 2019 07:59 PM
Ahmedabad Gujarat Video

બિન સચિવાલય પરીક્ષા વિવાદ, ગાંધીનગરમાં ઉપવાસ ઉતરેલા સુરતના યુવાનની તબિયત લથડી


Loading...
Advertisement