કોંગ્રેસની વિધાનસભા કૂચમાં ઝપાઝપીમાં અમિત ચાવડાના કપડાં ફાટ્યા,

10 December 2019 07:51 PM
Ahmedabad Gujarat Video

કોંગ્રેસની વિધાનસભા કૂચમાં ઝપાઝપીમાં અમિત ચાવડાના કપડાં ફાટ્યા,


Loading...
Advertisement