હાલોલ રોડ પર બાસ્કા ગામ પાસે અકસ્માત, ટ્રકે બે બાઇક સવારને અડફેટે લીધા

07 December 2019 07:21 PM
Ahmedabad Gujarat Video

હાલોલ રોડ પર બાસ્કા ગામ પાસે અકસ્માત, ટ્રકે બે બાઇક સવારને અડફેટે લીધા


Loading...
Advertisement