સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી પર પ્રવાસીઓની ટિકિટોના બારકોડ રીડ ના થતા પ્રવેશ અટક્યો, પ્રવાસીઓએ હોબાળો મચાવ્યો

07 December 2019 07:19 PM
Surat Gujarat Video

સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી પર પ્રવાસીઓની ટિકિટોના બારકોડ રીડ ના થતા પ્રવેશ અટક્યો, પ્રવાસીઓએ હોબાળો મચાવ્યો


Loading...
Advertisement