દુષ્કર્મ અંગે રાજ્યસભામાં જયા બચ્ચને કહ્યું- આરોપીઓનું જાહેરમાં લિંચિંગ કરવું જોઈએ

02 December 2019 07:44 PM
Politics Video

દુષ્કર્મ અંગે રાજ્યસભામાં જયા બચ્ચને કહ્યું- આરોપીઓનું જાહેરમાં લિંચિંગ કરવું જોઈએ


Loading...
Advertisement