કંડલાથી અમદાવાદ અને નાસિક માટે નવી ફ્લાઇટ આજથી શરૂ, સોમથી શુક્ર ઉડાન ભરશે

19 November 2019 07:26 PM
kutch Gujarat

કંડલાથી અમદાવાદ અને નાસિક માટે નવી ફ્લાઇટ આજથી શરૂ, સોમથી શુક્ર ઉડાન ભરશે


Loading...
Advertisement