રાજસ્થાનની પાલિકા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો દબદબો: ભાજપ નં.2

19 November 2019 07:14 PM
India Politics
  • રાજસ્થાનની પાલિકા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો દબદબો: ભાજપ નં.2

જયપુર: રાજસ્થાનમાં સ્થાનિક પંચાયત ચૂંટણીમાં શાસક કોંગ્રેસ પક્ષે મેદાન મારી લીધું છે. 17 મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ 11માં કોંગ્રેસનો વિજય


Loading...
Advertisement