ખરાબ પાણીના રિપોર્ટને કેજરીવાલે ખોટો ગણાવ્યો,પાસવાને કહ્યું- અધિકારી મોકલી તપાસ કરાવી લો

18 November 2019 07:36 PM
Video

ખરાબ પાણીના રિપોર્ટને કેજરીવાલે ખોટો ગણાવ્યો,પાસવાને કહ્યું- અધિકારી મોકલી તપાસ કરાવી લો


Loading...
Advertisement