લીંબાયતમાં નહેરમાં ન્હાવા પડ્યા બાદ ફ્રૂટના વેપારીનું ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું

16 November 2019 07:13 PM
Surat Gujarat Video

લીંબાયતમાં નહેરમાં ન્હાવા પડ્યા બાદ ફ્રૂટના વેપારીનું ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું


Loading...
Advertisement