જયશંકરે કહ્યું- પાકિસ્તાને આતંકવાદને ઉદ્યોગ બનાવી દીધો છે, હવે તેને જવાબ આપવો જરૂરી

15 November 2019 07:10 PM
India

જયશંકરે કહ્યું- પાકિસ્તાને આતંકવાદને ઉદ્યોગ બનાવી દીધો છે, હવે તેને જવાબ આપવો જરૂરી


Loading...
Advertisement