કાલાવડ પંથકમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, કપાસના પાકમાં ભારે નુકસાનની ભીતિ

14 November 2019 08:08 PM
Rajkot Video

કાલાવડ પંથકમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, કપાસના પાકમાં ભારે નુકસાનની ભીતિ


Loading...
Advertisement