ગાંધીગ્રામ પોલીસે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા: 19 મોબાઈલ અને એક મોટરસાયકલ કર્યું કબ્જે

08 November 2019 07:20 PM
Rajkot Crime Video

ગાંધીગ્રામ પોલીસે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા: 19 મોબાઈલ અને એક મોટરસાયકલ કર્યું કબ્જે


Loading...
Advertisement