ગીરગઢડામાં વાડી વિસ્તારમાં 6 સિંહોએ ગાયનો શિકાર કર્યો, વીડિયો વાઇરલ

08 November 2019 07:16 PM
Junagadh Video

ગીરગઢડામાં વાડી વિસ્તારમાં 6 સિંહોએ ગાયનો શિકાર કર્યો, વીડિયો વાઇરલ


Loading...
Advertisement