મોટી દમણના ડિમોલિશનમાં બેઘર બનેલા પરિવારના ચક્કાજામથી પરિસ્થિતિ તંગ, ધારા 144 લાગુ કરાઈ

04 November 2019 06:34 PM
Surat Gujarat Video

મોટી દમણના ડિમોલિશનમાં બેઘર બનેલા પરિવારના ચક્કાજામથી પરિસ્થિતિ તંગ, ધારા 144 લાગુ કરાઈ


Loading...
Advertisement