સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી ખાતે આજે 30 હજાર પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા

04 November 2019 06:32 PM
Surat Gujarat Video

સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી ખાતે આજે 30 હજાર પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા


Loading...
Advertisement