ધતિંગ કરતી ઢબુડી સામે બોટાદના ભીખાભાઈ માણીયા ઉપવાસ આંદોલન

01 October 2019 07:34 PM
Botad Video

ધતિંગ કરતી ઢબુડી સામે બોટાદના ભીખાભાઈ માણીયા ઉપવાસ આંદોલન કરશે. પોલીસે ઢબુડી સામે ગુનો ન નોંધતા ભીખાભાઈ આવતીકાલથી ઉપવાસ પર બેસશે. ઢબુડીના કહેવાથી પુત્રની કેન્સરની દવા બંધ કરતા પુત્રનું મૃત્યુ થયાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.


Loading...
Advertisement