રાજકોટ, અમરેલી, ખાંભા પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ: ઉનાના ખાપટમાં 2 ઇંચ

20 September 2019 07:34 PM
Rajkot Saurashtra Video

રાજકોટ, અમરેલી, ખાંભા પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ: ઉનાના ખાપટમાં 2 ઇંચ


Loading...
Advertisement